Suoraan sisältöön

Keskusvaalilautakunta
02 / 14.02.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 4 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 5 Asia/2

Sähköisen äänioikeusrekisterin käyttö vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaalipäivänä (pdf) (html)


§ 6 Asia/3

Vaalitoimitsijat Helsingin kaupungin perustamiin yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin vuoden 2019 eduskuntavaaleihin ja europarlamenttivaaleihin (pdf) (html)

Liite 1

Vaalitoimitsijat omat ennakkoäänestyspaikat eduskuntavaalit europarlamenttivaalit 2019


§ 7 Asia/4

Vaalitoimitsijat vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien kotiäänestystä varten (pdf) (html)

Liite 1

Vaalitoimitsijat kotiäänestys eduskuntavaalit europarlamenttivaalit 2019


§ 8 Asia/5

Vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien erityiset ennakkoäänestyspaikat laitoksissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:30