Suoraan sisältöön

Taloushallintopalvelun johtokunta

Taloushallintopalvelun johtokunnan päätösasiakirjat 1.6.2017 saakka löytyvät alla olevista linkeistä.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).JAA
16.01.2017 15:13

Esityslistat ja pöytäkirjat

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat

Päätöstiedotteet

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan päätöstiedotteet