Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston päätösasiakirjat 31.12.2022 saakka löytyvät alla olevista linkeistä.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.02.01.2023 17:04

Esityslistat ja pöytäkirjat

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat.