Suoraan sisältöön

Palvelukeskus Helsinki johtokunta

Palvelukeskus Helsingin johtokunnan päätösasiakirjat 1.6.2017 saakka löytyvät alla olevista linkeistä.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).05.12.2019 20:24

Esityslistat ja pöytäkirjat 20.11.2015 alkaen

Palvelukeskus Helsingin johtokunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat.

Päätöstiedotteet 20.11.2015 alkaen

Palvelukeskus Helsingin johtokunnan päätöstiedotteet.

Esityslistat ja pöytäkirjat 19.11.2015 asti

Palvelukeskus Helsingin johtokunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat 19.11.2015 asti.

Päätöstiedotteet 19.11.2015 asti

Palvelukeskus Helsingin johtokunnan päätöstiedotteet 19.11.2015 asti.