Suoraan sisältöön

Kiinteistölautakunta

Kiinteistölautakunnan päätösasiakirjat 1.6.2017 saakka löytyvät alla olevista linkeistä.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).JAA
02.01.2017 17:35

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kiinteistölautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat.

Päätöstiedotteet

Kiinteistölautakunnan päätöstiedotteet.