Suoraan sisältöön

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätösasiakirjat 1.6.2017 saakka löytyvät alla olevista linkeistä.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).JAA
06.01.2017 11:40

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat.

Päätöstiedotteet

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöstiedotteet.