Suoraan sisältöön

Yleisten töiden lautakunta

Yleisten töiden lautakunnan päätösasiakirjat 1.6.2017 saakka löytyvät alla olevista linkeistä.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).05.12.2019 20:29

Esityslistat ja pöytäkirjat

Yleisten töiden lautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat.

Päätöstiedotteet

Yleisten töiden lautakunnan päätöstiedotteet.