Suoraan sisältöön

Eläintarhan johtokunta

Eläintarhan johtokunnan päätösasiakirjat 1.6.2017 saakka löytyvät alla olevista linkeistä.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).JAA
16.03.2017 10:04

Esityslistat ja pöytäkirjat

Eläintarhan johtokunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat.

Päätöstiedotteet

Eläintarhan johtokunnan päätöstiedotteet.