Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto
12 / 21.11.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 40 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 41 Asia/2

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksesta johtuvien talouden eriyttämistä koskevien muutosten tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 42 Asia/3

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelukokonaisuuksia alempi organisaatio pelastustoimen hallintopalveluiden osalta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43 Asia/4

Järjestöneuvottelukunnan asettamispäätöksen valmistelu (pdf) (html)


§ 44 Asia/5

Sosiaali-, terveys ja pelastustoimialan käyttötalousmäärärahoista myönnettävät avustukset 2023 (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 45 Asia/6

Lausunto kaupunginhallitukselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksista vuodelle 2023 (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15