Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
15 / 07.12.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 189 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 190 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 191 Toimitusjohtaja/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 192 Toimitusjohtaja/4

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 193 Toimitusjohtaja/5

Heka Kalasatama Kalasatamankatu 15:n, Helsingin Asumisoikeus Oy Haavin, AH tontin ja yhteispihan luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 194 Toimitusjohtaja/6

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee pienempien kokonaisuuksien tarjoamista rakennushankkeissa ja tonttijaossa (pdf) (html)


§ 195 Toimitusjohtaja/7

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee tontinluovutusehtojen hyödyntämistä ARA- ja välimuodon tuotannon tavoitteiden saavuttamisessa (pdf) (html)


§ 196 Toimitusjohtaja/8

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2016 talousarvion neljäs toteutumisennuste (pdf) (html)

Liite 1

Ennuste 4 2016


§ 197 Toimitusjohtaja/9

Asunto Oy Helsingin Salsan kokonaissuunnittelijan (pää-, arkkitehti-, rakenne- ja lvisa-suunnittelu) valinta ja suunnittelutyön tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Arviointitaulukko


§ 198 Toimitusjohtaja/10

Heka Laajasalo Gunillantie 16:n kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Arviointitaulukko


§ 199 Toimitusjohtaja/11

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 200 Toimitusjohtaja/12

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15