Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
09 / 29.06.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 113 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 114 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 115 Toimitusjohtaja/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 116 Toimitusjohtaja/4

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 117 Toimitusjohtaja/5

Heka Länsi-Herttoniemi Siilitie 5:n peruskorjauksen luonnospiirustukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat kustannukset

Liite 3

Huoneistoluettelo


§ 118 Toimitusjohtaja/6

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto ympäristöministeriön luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 119 Toimitusjohtaja/7

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto valtuustoaloitteista koskien asunnottomien konttimajoitusta ja 200 konttiasunnon rakentamista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 120 Toimitusjohtaja/8

Heka Kalasatama Capellan Puistotie 24:n, Helsingin Asumisoikeus Oy Atraimen ja Asunto Oy Helsingin Capellan kanavan rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelutarjoukset ja suunnittelutyön tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja, RAK

Liite 2

Arviointitaulukko, RAK

Liite 3

Avauspöytäkirja, LVIA

Liite 4

Arviointitaulukko, LVIA

Liite 5

Avauspöytäkirja, SÄHKÖ

Liite 6

Arviointitaulukko, SÄHKÖ


§ 121 Toimitusjohtaja/9

Heka Jätkäsaari Kanariankuja 2:n rakennesuunnittelutarjoukset ja suunnittelutyön tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Pisteytystaulukko


§ 122 Toimitusjohtaja/10

Heka Pihlajamäki Liusketie 9 peruskorjauksen kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousvertailu

Liite 3

Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat kustannukset


§ 123 Toimitusjohtaja/11

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 124 Toimitusjohtaja/12

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15