Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
05 / 20.04.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 54 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta ja käsiteltävät asiat (pdf) (html)


§ 55 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 56 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 57 Toimitusjohtaja/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 58 Toimitusjohtaja/5

Heka Jätkäsaari Hyväntoivonkatu 7 luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 59 Toimitusjohtaja/6

Heka Herttoniemi Kirvesmiehenkatu 2 luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 60 Toimitusjohtaja/7

Heka Jakomäki Kankaretie 11 e ja f peruskorjauksen luonnospiirustukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Erittely kustannuksista


§ 61 Toimitusjohtaja/8

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (pdf) (html)


§ 62 Toimitusjohtaja/9

Heka Lassila Kaupinmäenpolku 14 suunnittelutarjoukset ja työn tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Pisteytystaulukko


§ 63 Toimitusjohtaja/10

Asunto Oy Helsingin Picasson, Asunto Oy Helsingin Malagan, Heka Jätkäsaari Livornonkatu 7:n ja Helsingin Asumisoikeus Oy Livornon rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelun suunnittelutarjoukset ja suunnittelutyön tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja, RAK

Liite 2

Arviointitaulukko, RAK

Liite 3

Avauspöytäkirja, LVIA

Liite 4

Arviointitaulukko, LVIA

Liite 5

Avauspöytäkirja, SÄHKÖ

Liite 6

Arviointitaulukko, SÄHKÖ


§ 64 Toimitusjohtaja/11

Asuntotuotantotoimiston asuntojen varaus- ja myyntitilanne (pdf) (html)


§ 65 Toimitusjohtaja/12

Eräiden korkotukilainojen ja erään rahalaitoslainan kilpailuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousten avauspöytäkirja lainakilpailu 2

Liite 2

Rahoitusvertailu lainakilpailu 2


§ 66 Toimitusjohtaja/13

Helsingin Asumisoikeus Oy Spurtti kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja


§ 67 Toimitusjohtaja/14

Helsingin Asumisoikeus Oy Spurtti rakennesuunnittelun lisä- ja muutostyöt (pdf) (html)


§ 68 Toimitusjohtaja/15

Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt (pdf) (html)


§ 69 Toimitusjohtaja/16

Seuraava kokous (pdf) (html)


§ 70 Toimitusjohtaja/17

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15