Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
04 / 23.03.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 42 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, pöytäkirjan tarkastajien valinta ja käsiteltävät asiat (pdf) (html)


§ 43 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 44 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 45 Toimitusjohtaja/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 46 Toimitusjohtaja/5

Helsingin Asumisoikeus Oy Mosaiikkipuisto ja Heka Vuosaari Vuosaarentie 3 b ER viitesuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 47 Toimitusjohtaja/6

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto Rene Hurstin valtuustoaloitteesta järjestää kriisimajoitusta asunnottomille tyhjillään oleviin kiinteistöihin (pdf) (html)

Liite 1

Valtuustoaloite, Hursti


§ 48 Toimitusjohtaja/7

Asunto Oy Helsingin Picasson, Asunto Oy Helsingin Malagan, Heka Jätkäsaari Livornonkatu 7 ja Helsingin Asumisoikeus Oy Livornon arkkitehtisuunnittelutarjoukset ja suunnittelutyön tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Pisteytystaulukko


§ 49 Toimitusjohtaja/8

Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Arviointitaulukko


§ 50 Toimitusjohtaja/9

Asunto Oy Helsingin Rio -nimisen yhtiön hallituksen jäsenen muutos (pdf) (html)


§ 51 Toimitusjohtaja/10

Eräiden korkotukilainojen kilpailuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousten avauspöytäkirja lainakilpailu 1

Liite 2

Rahoitusvertailu lainakilpailu 1


§ 52 Toimitusjohtaja/11

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 53 Toimitusjohtaja/12

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15