Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
15 / 16.12.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 176 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 177 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 178 Toimitusjohtaja/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 179 Toimitusjohtaja/4

Helsingin Asumisoikeus Oy Kivipadonpuiston, Heka Patola Risupadontie 3 ja Heka Risupadontie 1 ER rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelutarjoukset ja töiden tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja, RAK

Liite 2

Arviointitaulukko, RAK

Liite 3

Avauspöytäkirja, LVIA

Liite 4

Arviointitaulukko, LVIA

Liite 5

Avauspöytäkirja, SÄHKÖ

Liite 6

Arviointitaulukko, SÄHKÖ


§ 180 Toimitusjohtaja/5

Asunto Oy Helsingin Rion ja Heka Jätkäsaari Hampurinkuja 1 ER kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja


§ 181 Toimitusjohtaja/6

Helsingin Asumisoikeus Oy Luutnantinpolku 2 kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousten vertailu


§ 182 Toimitusjohtaja/7

Heka Malmi Teerisuontie 27 kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousten vertailu


§ 183 Toimitusjohtaja/8

Helsingin Asumisoikeus Oy Fannynkallion, Heka Kuninkaantammi Sienakuja 2 ja Heka Kuninkaantammi Taidemaalarinkatu 2 KVR-urakkatarjoukset ja esisopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja


§ 184 Toimitusjohtaja/9

Heka Kansanasunnot Kortteli 824 peruskorjauksen kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantaminen


§ 185 Toimitusjohtaja/10

Heka Jätkäsaari Välimerenkatu 3 (Wood City) urakkahinnan hyväksyminen (pdf) (html)


§ 186 Toimitusjohtaja/11

Eräiden korkotukilainojen ja yhtiölainojen kilpailuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousten avauspöytäkirja lainakilpailu 6

Liite 2

Rahoitusvertailu lainakilpailu 6


§ 187 Toimitusjohtaja/12

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2015 talousarvion neljäs toteutumisennuste (pdf) (html)

Liite 1

Ennuste 4 2015


§ 188 Toimitusjohtaja/13

Selvitys asuntotuotantotoimiston asuntojen myyntitilanteesta (pdf) (html)


§ 189 Toimitusjohtaja/14

Heka Malmi Markkinatie 16 kokonaisurakan lisä- ja muutostöiden tilaaminen (pdf) (html)


§ 190 Toimitusjohtaja/15

Heka Jakomäki Jakomäentie 8 a b d peruskorjauksen kokonaisurakan lisä- ja muutostöiden tilaaminen (pdf) (html)


§ 191 Toimitusjohtaja/16

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 192 Toimitusjohtaja/17

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15