Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
14 / 02.12.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 167 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 168 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 169 Toimitusjohtaja/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 170 Toimitusjohtaja/4

Heka Jakomäki Kankarepolku 9 ER luonnosten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 171 Toimitusjohtaja/5

Heka Länsi-Pasila Palkkatilankatu 1-3 peruskorjauksen kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousten vertailulomake

Liite 3

Kustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat kustannukset


§ 172 Toimitusjohtaja/6

Eräiden yhtiölainojen kilpailuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousten avauspöytäkirja lainakilpailu 5

Liite 2

Rahoitusvertailu lainakilpailu 5


§ 173 Toimitusjohtaja/7

Heka Kansanasunnot Kortteli 819 kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt (pdf) (html)


§ 174 Toimitusjohtaja/8

Kokouksessa esille tulevat asiat (pdf) (html)


§ 175 Toimitusjohtaja/9

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15