Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
13 / 18.11.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 156 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 157 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 158 Toimitusjohtaja/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 159 Toimitusjohtaja/4

Toimitusjohtajan katsaus (pdf) (html)


§ 160 Toimitusjohtaja/5

Vuoden 2016 tuotanto-ohjelmat ja alustavat tuotanto-ohjelmat vuosille 2017 ja 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 161 Toimitusjohtaja/6

Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy:n LPA-tontin 36109/1 viitesuunnitelmat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 162 Toimitusjohtaja/7

Heka Maunula Kuusikkotie 4 peruskorjauksen kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousten vertailu

Liite 3

Kustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantamisen kustannukset


§ 163 Toimitusjohtaja/8

Asunto Oy Helsingin Arielinrannan, Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin, Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillojen, Heka Kalasatama Junonkatu 9 ER ja yhteispihan (AH-tontti 10589/13) KVR-urakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousten vertailu


§ 164 Toimitusjohtaja/9

Asuntotuotantotoimikunnan kokoontuminen vuonna 2016 (pdf) (html)


§ 165 Toimitusjohtaja/10

Kokouksessa esille tulevat asiat (pdf) (html)


§ 166 Toimitusjohtaja/11

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15