Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
12 / 03.11.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 142 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 143 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 144 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 145 Toimitusjohtaja/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 146 Toimitusjohtaja/5

Helsingin Asumisoikeus Oy Tammiontien ja Asunto Oy Helsingin Suopursunpuiston luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 147 Toimitusjohtaja/6

Heka Herttoniemi Kirvesmiehenkadun suunnitteluryhmän valinta (arkkitehti-, rakenne-, LVIA-, sähkö- ja pihasuunnittelu) ja työn tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Arviointitaulukko


§ 148 Toimitusjohtaja/7

Asunto Oy Helsingin Sompasaaren laiturin, Helsingin Asumisoikeus Oy Fortunan ja Heka Kalasatama Kapteeni Sundmaninkatu 1-3 (kortteli 10630) rakenne- ja LVIA-suunnittelutarjoukset ja töiden tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja, RAK

Liite 2

Avauspöytäkirja, LVIA

Liite 3

Arviointitaulukko, RAK

Liite 4

Arviointitaulukko, LVIA


§ 149 Toimitusjohtaja/8

Heka Kontula Virtarannankatu 3-5 kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousten vertailulomake


§ 150 Toimitusjohtaja/9

Eräiden korkotukilainojen kilpailuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousten avauspöytäkirja lainakilpailu 4

Liite 2

Rahoitusvertailu lainakilpailu 4


§ 151 Toimitusjohtaja/10

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2015 talousarvion kolmas toteutumisennuste (pdf) (html)

Liite 1

Ennuste 3 2015


§ 152 Toimitusjohtaja/11

Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon arkkitehtisuunnittelun lisätöiden tilaaminen (pdf) (html)


§ 153 Toimitusjohtaja/12

Heka Vartioharju Rekitie 4 kokonaisurakan lisä- ja muutostöiden tilaaminen (pdf) (html)


§ 154 Toimitusjohtaja/13

Kokouksessa esille tulevat asiat (pdf) (html)


§ 155 Toimitusjohtaja/14

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15