Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
11 / 30.09.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 130 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 131 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 132 Toimitusjohtaja/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 133 Toimitusjohtaja/4

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 134 Toimitusjohtaja/5

Asunto Oy Helsingin Luutnantin ja Asunto Oy Luutnantinkulman luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 135 Toimitusjohtaja/6

Heka Jätkäsaari Välimerenkatu 3 luonnospiirustusten hyväksyminen ja rakennejärjestelmän muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 136 Toimitusjohtaja/7

Heka Patola Risupadontie 3, Heka Patola Risupadontie 1 ER ja Helsingin Asumisoikeus Oy Kivipadonpuiston arkkitehtisuunnittelijan valinta (pdf) (html)


§ 137 Toimitusjohtaja/8

Heka Laajasalo Gunillantie 16 suunnitteluryhmän valinta (arkkitehti-, rakenne-, LVIA-, sähkö-, piha- ja valotaidesuunnittelu) ja työn tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Arviointitaulukko


§ 138 Toimitusjohtaja/9

Heka Lassila Lassinlaakson peruskorjauksen kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousten vertailulomake

Liite 3

Kustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat kustannukset


§ 139 Toimitusjohtaja/10

Eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen (pdf) (html)


§ 140 Toimitusjohtaja/11

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 141 Toimitusjohtaja/12

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15