Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
09 / 19.08.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 108 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 109 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 110 Toimitusjohtaja/3

Helsingin Asumisoikeus Oy Spurtin luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 111 Toimitusjohtaja/4

Heka Malminkartano Naapuripellontien peruskorjauksen luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Peruskorjauskustannusten jakautuminen (asuinrakennukset ja päiväkoti), energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat kustannukset


§ 112 Toimitusjohtaja/5

Heka Länsi-Pasila Palkkatilankatu 1-3 peruskorjauksen luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Erittely kustannuksista


§ 113 Toimitusjohtaja/6

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto kaupunginhallitukselle ikääntyneiden yhteisöllistä asumista ja asumispalvelujen kehittämistä koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1

Valtuustoaloite


§ 114 Toimitusjohtaja/7

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2015 talousarvion toinen toteutumisennuste (pdf) (html)

Liite 1

Ennuste 2 v 2015


§ 115 Toimitusjohtaja/8

Eräiden korkotukilainojen ja yhtiölainan kilpailuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja kilpailu 3

Liite 2

Rahoitusvertailu lainakilpailu 3


§ 116 Toimitusjohtaja/9

Heka Katajanokka Merisotilaankatu 2 ja 3 peruskorjauksen kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousten vertailu

Liite 3

Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat kustannukset


§ 117 Toimitusjohtaja/10

Helsingin Asumisoikeus Oy Tammiontien ja Asunto Oy Helsingin Suopursunpuiston rakennesuunnittelutarjoukset ja työn tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Arviointitaulukko


§ 118 Toimitusjohtaja/11

Helsingin Asumisoikeus Oy Spurtin arkkitehtisuunnittelun lisätyöt (pdf) (html)


§ 119 Toimitusjohtaja/12

Helsingin Asumisoikeus Oy Spurtin rakennesuunnittelun lisätyöt (pdf) (html)


§ 120 Toimitusjohtaja/13

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 121 Toimitusjohtaja/14

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15