Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
08 / 24.06.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 93 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 94 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 95 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 96 Toimitusjohtaja/4

Heka Käpylä Mäkelänkatu 86-96 (Käärmetalo) 1-vaiheen peruskorjauksen luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 97 Toimitusjohtaja/5

Tontinluovutuksen yhteydessä asetetun perheasuntojen osuutta koskevan ehdon huomioon ottaminen kohteen Asunto Oy Helsingin Rio (t. 20810/1) suunnittelussa (pdf) (html)


§ 98 Toimitusjohtaja/6

Helsingin Asumisoikeus Oy Rantapuiston ja Heka Pukinmäki Isonpellontien alasuunnitteluryhmän rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelu) suunnittelutarjoukset ja suunnittelutyön tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Arviointitaulukko


§ 99 Toimitusjohtaja/7

Heka Oulunkylä Kustaankartanon talot D ja E ER peruskorjauksen kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousten vertailu

Liite 3

Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantaminen


§ 100 Toimitusjohtaja/8

Heka Lassila Laurinniityntie 14 kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Toimitusjohtaja/9

Asuntomyyntikampanjan jatkaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Toimitusjohtaja/10

Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisätyöt (pdf) (html)


§ 103 Toimitusjohtaja/13

Asunto Oy Helsingin Bysan ja Helsingin Asumisoikeus Oy Sandiksen kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimusten tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousvertailu


§ 104 Toimitusjohtaja/14

Heka Kalastama Junonkatu 9 ER:n, Asunto Oy Helsingin Arielinrannan, Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillojen ja Asunto Oy Parrulaiturin sekä Pysäköintilaitoksen ja AH-tontin esisopimus (pdf) (html)

Liite 1

KVR-Esisopimus, luonnos


§ 105 Toimitusjohtaja/15

Asuntotuotantotoimiston toimitusjohtajan sijaisuus 6.7.-2.8.2015 (pdf) (html)


§ 106 Toimitusjohtaja/11

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 107 Toimitusjohtaja/12

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15