Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
07 / 27.05.2015



Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.



Sisältö:


§ 81 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 82 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 83 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 84 Toimitusjohtaja/4

Heka Maunula Kuusikkotie 4 peruskorjauksen luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Peruskorjauskustannusten jakautuminen

Liite 3

Energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat kustannukset


§ 85 Toimitusjohtaja/5

Heka Alppiharju Aleksis Kiven katu 40 peruskorjauksen luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat kustannukset


§ 86 Toimitusjohtaja/6

Heka Jätkäsaari Hampurinkuja 1 luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 87 Toimitusjohtaja/7

Asunto Oy Helsingin Rion luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 88 Toimitusjohtaja/8

Asunto Oy Helsingin Pikkuvarpunen -nimisen yhtiön muuttaminen Asunto Oy Helsingin Bysa -nimiseksi yhtiöksi ja hallituksen nimeäminen (pdf) (html)


§ 89 Toimitusjohtaja/9

Asuntotuotantotoimikunnalle osoitettu tietopyyntö (pdf) (html)


§ 90 Toimitusjohtaja/12

Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon kokonaisurakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91 Toimitusjohtaja/10

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 92 Toimitusjohtaja/11

Seuraava kokous (pdf) (html)





Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.



05.12.2019 20:15