Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
06 / 12.05.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 71 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 72 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 73 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 74 Toimitusjohtaja/4

Helsingin Asumisoikeus Oy Luutnantinpolku 2 luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 75 Toimitusjohtaja/5

Heka Pihlajamäki Liusketie 9 peruskorjauksen LVIA-suunnittelutarjoukset ja työn tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja, LVIA

Liite 2

Arviointitaulukko, LVIA


§ 76 Toimitusjohtaja/6

Eräiden korkotukilainojen kilpailuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja 2 kilpailu 06 05 2015

Liite 2

Vertailumalli 2 kilpailu 06 05 2015


§ 77 Toimitusjohtaja/7

Asuntotuotantotoimiston talousarvioehdotus 2016 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 (pdf) (html)

Liite 1

TAE 2016 liitteet


§ 78 Toimitusjohtaja/8

Asuntotuotantotoimiston asuntojen varaus- ja myyntitilanne (pdf) (html)


§ 79 Toimitusjohtaja/9

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 80 Toimitusjohtaja/10

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15