Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
05 / 29.04.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 59 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 60 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 61 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 62 Toimitusjohtaja/4

Pukinmäen Isonpellontien eteläosan suunnittelu- ja tarjouskilpailun tulos ja arkkitehtisuunnittelusopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avauspöytäkirja


§ 63 Toimitusjohtaja/5

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomuksesta (pdf) (html)


§ 64 Toimitusjohtaja/6

Asunto Oy Helsingin Kotisatama -nimisen yhtiön hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 65 Toimitusjohtaja/7

Asunto Oy Helsingin Leonsatama -nimisen yhtiön hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 66 Toimitusjohtaja/8

Heka Malmi Teerisuontie 27 rakennesuunnittelutarjoukset ja työn tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja RAK

Liite 2

Arviointitaulukko, RAK


§ 67 Toimitusjohtaja/9

Heka Malminkartano Parivaljakontie 6 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt (pdf) (html)


§ 68 Toimitusjohtaja/10

Käytetyt urakkamuodot ATT:n tuotannossa (pdf) (html)


§ 69 Toimitusjohtaja/11

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 70 Toimitusjohtaja/12

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15