Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
04 / 01.04.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 40 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 41 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 42 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 43 Toimitusjohtaja/4

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö


§ 44 Toimitusjohtaja/5

Heka Myllypuro Virtarannankatu 5 luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 45 Toimitusjohtaja/6

Helsingin Asumisoikeus Oy Virtarannan luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 46 Toimitusjohtaja/7

Helsingin Asumisoikeus Oy Kapteeni Sundmannin kadun, Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin ja Heka Kalasatama Priki Venuksenkujan arkkitehtisuunnittelijan valinta (Sompasaari, t. 10630/1-4) (pdf) (html)


§ 47 Toimitusjohtaja/8

Heka Länsi-Pasila Palkkatilankatu 1-3 peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelutarjoukset ja työn tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Arviointitaulukko


§ 48 Toimitusjohtaja/9

Heka Malminkartano Naapuripellontien peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelutarjoukset ja työn tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Arviointitaulukko


§ 49 Toimitusjohtaja/10

Kiinteistö Oy Puu-Myllypuron Yhteistilan kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja


§ 50 Toimitusjohtaja/11

Eräiden korkotukilainojen kilpailuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Vertailumalli


§ 51 Toimitusjohtaja/12

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2015 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste (pdf) (html)

Liite 1

Ennuste 1 v 2015


§ 52 Toimitusjohtaja/13

Osallistuminen XXXVII valtakunnalliseen asunto- ja yhdyskuntapäivään (pdf) (html)

Liite 1


§ 53 Toimitusjohtaja/14

Asuntotuotantotoimiston ja -toimikunnan toimintakertomus vuodelta 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 54 Toimitusjohtaja/15

Asuntotuotantotoimiston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus (pdf) (html)

Liite 1

Att, Riskien hallinnan kuvaus


§ 55 Toimitusjohtaja/16

Toimenpiteitä asuntomyynnin vauhdittamiseksi (pdf) (html)


§ 56 Toimitusjohtaja/17

Heka Jakomäki Jakomäentie 8 a b d rakennusurakan lisätyöt (pdf) (html)


§ 57 Toimitusjohtaja/18

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 58 Toimitusjohtaja/19

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15