Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
03 / 04.03.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 30 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 31 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 32 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 33 Toimitusjohtaja/4

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto Helsingin yleiskaavasta (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö


§ 34 Toimitusjohtaja/5

Heka Lassila Lassinlaakson luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat kustannukset


§ 35 Toimitusjohtaja/6

Primäärilainan myöntäminen eräälle asuntotuotantotoimikunnan hankkeelle (pdf) (html)


§ 36 Toimitusjohtaja/7

Heka Tapaninvainio Vihervarpusentie 3 kokonaisurakoitsijan valinta (pdf) (html)


§ 37 Toimitusjohtaja/8

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö/ Huopalahdentie 5 LVIA-urakan lisä- ja muutostyöt (pdf) (html)


§ 38 Toimitusjohtaja/9

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 39 Toimitusjohtaja/10

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15