Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
02 / 18.02.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 20 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 21 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 22 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 23 Toimitusjohtaja/4

Helsingin Kansanasunnot Kortteli 824 peruskorjauksen luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat kustannukset


§ 24 Toimitusjohtaja/5

Asuntotuotantotoimiston uudisrakennusten ja peruskorjausten suunnitteluohjeet 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Att:n uudisrakennusten suunnitteluohje 2015

Liite 2

Att:n peruskorjauksen suunnitteluohje 2015


§ 25 Toimitusjohtaja/6

Asunto Oy Helsingin Polaris -nimisen yhtiön hallituksen jäsenen vaihtaminen (pdf) (html)


§ 26 Toimitusjohtaja/7

Asuntotuotantotoimiston internet-sivujen esittely (pdf) (html)


§ 27 Toimitusjohtaja/10

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto Helsingin yleiskaavasta (pdf) (html)


§ 28 Toimitusjohtaja/8

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 29 Toimitusjohtaja/9

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15