Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
01 / 04.02.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Toimitusjohtaja/2

Asuntotuotantotoimikunnan sihteerin valinta (pdf) (html)


§ 3 Toimitusjohtaja/3

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 4 Toimitusjohtaja/4

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 5 Toimitusjohtaja/5

Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat, uusien luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 6 Toimitusjohtaja/6

Heka Konala Hilapellontie 2b luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 7 Toimitusjohtaja/7

Heka Kruunuvuorenranta Koirasaarentie 33 luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 8 Toimitusjohtaja/8

Asunto Oy Helsingin Hopealaakson, Helsingin Asumisoikeus Oy Hopeakuun ja Helsingin Asumisoikeus Oy Hopealangan luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 9 Toimitusjohtaja/9

Heka Katajanokka Merisotilaankatu 2 ja 3 peruskorjauksen luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Erittely kustannuksista


§ 10 Toimitusjohtaja/10

Asuntotuotantotoimiston kohteelle Betonirakennepalkinto 2014 (pdf) (html)


§ 11 Toimitusjohtaja/11

Asunto Oy Helsingin Hopealaakson arkkitehti-, rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelusopimusten muuttaminen ja arkkitehtisuunnittelun lisätyöt (pdf) (html)


§ 12 Toimitusjohtaja/12

Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon kokonaisurakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)


§ 13 Toimitusjohtaja/13

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2014 talousarvion toteutuminen (pdf) (html)

Liite 1

Talousarvion toteutuminen 2014

Liite 2

Selonteko riskien hallinnasta


§ 14 Toimitusjohtaja/14

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja asuntotuotanto-ohjelmien toteutuminen vuonna 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Vuoden 2014 toteutuneen tuotanto-ohjelman vertailu tavoitteisiin

Liite 2

Käynnistynyt uudistuotanto v 2014

Liite 3

Valmistunut uudistuotanto v 2014

Liite 4

Käynnistyneet korjaushankkeet v 2014

Liite 5

Valmistuneet korjaushankkeet v 2014


§ 15 Toimitusjohtaja/15

Asuntotuotantotoimiston tulosbudjetti vuodelle 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Tulosbudjetti 2015


§ 16 Toimitusjohtaja/16

Vuoden 2015 tuotanto-ohjelmat ja alustavat tuotanto-ohjelmat vuosille 2016 ja 2017 (pdf) (html)

Liite 1

V 2015 uudistuotannon tuotanto-ohjelma

Liite 2

V 2015 korjaushankkeiden tuotanto-ohjelma

Liite 3

V 2016 uudistuotannon tuotanto-ohjelma

Liite 4

V 2017 uudistuotannon tuotanto-ohjelma

Liite 5

Valmistunut uudistuotanto v 2015

Liite 6

Valmistuvat korjaushankkeet v 2015


§ 17 Toimitusjohtaja/17

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö/ Huopalahdentie 5 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt (pdf) (html)


§ 18 Toimitusjohtaja/18

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 19 Toimitusjohtaja/19

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15