Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
14 / 17.12.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 150 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 151 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 152 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 153 Toimitusjohtaja/4

Helsingin Asumisoikeus Oy / Kiviparin kokonaisurakoitsijan valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 154 Toimitusjohtaja/5

Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuiston ja Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkadun KVR-urakkatarjousten hyväksyminen ja esisopimusten tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja


§ 155 Toimitusjohtaja/6

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2014 talousarvion 4. toteutumisennuste (pdf) (html)

Liite 1

Ennuste 4


§ 156 Toimitusjohtaja/7

Eräiden korkotukilainojen kilpailuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Vertailumalli


§ 157 Toimitusjohtaja/8

Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotantotoimikunnan hankkeille (pdf) (html)


§ 158 Toimitusjohtaja/9

Asunto-osakeyhtiön rahoitustarjoukset ja yhtiölainan ja rs-takauksen ottaminen 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Vertailumalli


§ 159 Toimitusjohtaja/10

Heka Vuosaari Adalmiinankatu 3 vesiputkistojen uusimisesta maksettava korvaus (pdf) (html)

Liite 1

Muistio 25.9.2013


§ 160 Toimitusjohtaja/13

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuiston ja Heka Suutarila Tapulikaupungintie 32 kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimusten tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousvertailu


§ 161 Toimitusjohtaja/14

Helsingin Asumisoikeus Oy / Tuulaakipuiston ja Helsingin Asumisoikeus Oy / Syökärinpuiston kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja


§ 162 Toimitusjohtaja/15

Heka Laajasalo Koirasaarentie 36 kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja


§ 163 Toimitusjohtaja/11

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 164 Toimitusjohtaja/12

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15