Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
12 / 19.11.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 136 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 137 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 138 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 139 Toimitusjohtaja/4

Iäkkäiden ja alle 65-vuotiaiden monisairaiden tilahankkeet (pdf) (html)


§ 140 Toimitusjohtaja/5

Kiinteistö Oy Helsingin Palvelusasunnot/ Kustaankartanon D- ja E-rakennusten luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantaminen


§ 141 Toimitusjohtaja/6

Asunto Oy Helsingin Sinikuusaman kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousvertailu


§ 142 Toimitusjohtaja/7

Heka Käpylä Osmontie 43 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt (pdf) (html)


§ 143 Toimitusjohtaja/8

Asuntotuotantotoimikunnan kokoontuminen v. 2015 (pdf) (html)


§ 144 Toimitusjohtaja/9

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 145 Toimitusjohtaja/10

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15