Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
11 / 15.10.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 121 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 122 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 123 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 124 Toimitusjohtaja/4

Kiinteistö Oy Puu-Myllypuron yhteistilan luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 125 Toimitusjohtaja/5

Asunto Oy Helsingin Sinikuusaman luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 126 Toimitusjohtaja/6

Asunto Oy Helsingin Bysan ja Helsingin Asumisoikeus Oy/ Sandiksen luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 127 Toimitusjohtaja/7

Asunto Oy Helsingin Luutnantin ja Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman kokonaissuunnittelun tarjoukset (suunnitteluryhmä) ja työn tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Arviointitaulukko


§ 128 Toimitusjohtaja/8

Heka Lassila Lassinlaakson LVIA-suunnittelutarjoukset ja työn tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja LVIA

Liite 2

Arviointitaulukko LVIA


§ 129 Toimitusjohtaja/9

Heka Pukinmäki Sunilantie 9 peruskorjauksen kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousten vertailu

Liite 3

Peruskorjauskustannusten jakautuminen

Liite 4

Energiatehokkuus


§ 130 Toimitusjohtaja/10

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2014 talousarvion 3. toteutumisennuste (pdf) (html)

Liite 1

Ennuste 3


§ 131 Toimitusjohtaja/11

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Henrik Lättiläisen katu 8 LVIA-urakan lisätyöt (pdf) (html)


§ 132 Toimitusjohtaja/12

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö / Huopalahdentie 5 LVIA-urakan lisätyöt (pdf) (html)


§ 133 Toimitusjohtaja/13

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö / Huopalahdentie 5 rakennusurakan lisätyöt (pdf) (html)


§ 134 Toimitusjohtaja/14

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 135 Toimitusjohtaja/15

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15