Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
10 / 17.09.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 110 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 111 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 112 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 113 Toimitusjohtaja/4

Asuntotuotannon sujuvoittaminen, tilannekatsaus syksy 2014 (pdf) (html)


§ 114 Toimitusjohtaja/5

Asuntotuotantotoimikunnan laivaseminaari ja virkamatka Ruotsiin 9.-10.10.2014 (pdf) (html)


§ 115 Toimitusjohtaja/6

Heka Käpylä Mäkelänkatu 86-89 (Käärmetalo) vaiheiden 1 ja 2 arkkitehti-, rakenne- ja LVIA-suunnittelutarjoukset ja töiden tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirjat

Liite 2

Arviointitaulukko, ARK

Liite 3

Arviointitaulukko, RAK

Liite 4

Arviointitaulukko, LVIA


§ 116 Toimitusjohtaja/7

Heka Puistola Mehiläistie 16 ja Heka Tapulikaupunki Aisatie 8 peruskorjauksen kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimusten tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousvertailu

Liite 3

Peruskorjauskustannusten jakautuminen, Mehiläistie 16

Liite 4

Peruskorjauskustannusten jakautuminen, Aisatie 8


§ 117 Toimitusjohtaja/8

Heka Jakomäki Jakomäentie 6 a b ja Heka Jakomäki Jakomäentie 6 c d urakkatarjoukset ja urakkasopimusten tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousvertailu


§ 118 Toimitusjohtaja/9

Heka Lassila Laurinniityntie 14 urakkatarjousten hylkääminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousvertailu


§ 119 Toimitusjohtaja/10

Kokouksessa esille tulevat muut mahdolliset asiat (pdf) (html)


§ 120 Toimitusjohtaja/11

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15