Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
08 / 25.06.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 81 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 82 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 83 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 84 Toimitusjohtaja/4

Heka Kontula Kontulankaari 13 luonnospiirustukset ja urakoitsijan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Esisopimus


§ 85 Toimitusjohtaja/5

Korttelin 20810 tonttien 1, 2 ja 4 kohteiden Asunto Oy Helsingin Rio, Heka Jätkäsaari Hyväntoivonkatu 7 ja Heka Jätkäsaari Hampurinkuja 1 kokonaissuunnittelutarjoukset ja suunnittelutyön tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Arviointitaulukko


§ 86 Toimitusjohtaja/6

Luutnantinpolun kokonaissuunnittelutarjousten hylkääminen ja tontinosasta luopuminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Arviointitaulukko


§ 87 Toimitusjohtaja/7

Asunto Oy Helsingin Rungon arkkitehtisuunnittelusopimuksen muuttaminen (pdf) (html)


§ 88 Toimitusjohtaja/8

Helsingin Asumisoikeus Oy/Kiviparin esisopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Esisopimus


§ 89 Toimitusjohtaja/9

Asunto Oy Helsingin Arielin, Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin, Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillojen, Heka Kalasatama Junonkatu 9 ja yhteispihan (AH-tontti 10589/13) kokonaisurakkatarjousten hylkääminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousten vertailulomake


§ 90 Toimitusjohtaja/10

Heka Vartioharju Rekitie 4 ja Heka Vartioharju Linnanherrantie 11-13 peruskorjauksen urakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousvertailu

Liite 3

Heka Rekitie 4 peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat kustannukset

Liite 4

Heka Linnanherrantie 11-13 peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantamisen kustannukset


§ 91 Toimitusjohtaja/11

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot Mörssäriaukion kokonaisurakan muutostyöt (pdf) (html)


§ 92 Toimitusjohtaja/12

Heka Vallila Mäkelänkatu 37-43 kokonaisurakan lisätyöt (pdf) (html)


§ 93 Toimitusjohtaja/13

Seuraava kokous (pdf) (html)


§ 94 Toimitusjohtaja/14

Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 peruskorjauksen urakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Kustannusten jakautuminen

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15