Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
07 / 28.05.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 69 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 70 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 71 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 72 Toimitusjohtaja/4

Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila-nimisen yhtiön hallituksen nimeäminen (pdf) (html)


§ 73 Toimitusjohtaja/5

Eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen (pdf) (html)


§ 74 Toimitusjohtaja/6

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kiviparin kokonaisurakkatarjousten hylkääminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja ja vertailulomake


§ 75 Toimitusjohtaja/7

Asunto Oy Helsingin Polariksen, pysäköintihallin (AH-tontti 10587/13) ja yhteispihan kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimusten tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousten vertailulomake


§ 76 Toimitusjohtaja/8

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Pihlajanmarjan arkkitehtisuunnittelun lisätyöt (pdf) (html)


§ 77 Toimitusjohtaja/9

Asunto Oy Helsingin Sinisimpukan arkkitehtisuunnittelun lisätyöt (pdf) (html)


§ 78 Toimitusjohtaja/12

Asunto Oy Helsingin Lorentzinpuiston ja Helsingin Asumisoikeus Oy /Gunillan hankkeiden käynnistäminen (pdf) (html)


§ 79 Toimitusjohtaja/10

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 80 Toimitusjohtaja/11

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15