Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
06 / 14.05.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 62 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 63 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 64 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 65 Toimitusjohtaja/4

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 66 Toimitusjohtaja/5

Asuntotuotantotoimiston talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017 (pdf) (html)

Liite 1

TAE 2015 liitteet


§ 67 Toimitusjohtaja/6

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 68 Toimitusjohtaja/7

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15