Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
05 / 30.04.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 48 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 49 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 50 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 51 Toimitusjohtaja/4

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Vienanpuiston, Helsingin Asumisoikeus Oy/ Vienantorin ja Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkadun luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 52 Toimitusjohtaja/5

Asunto Oy Helsingin Ariel -nimisen yhtiön perustaminen ja hallituksen nimeäminen (pdf) (html)


§ 53 Toimitusjohtaja/6

Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat -nimisen yhtiön perustaminen ja hallituksen nimeäminen (pdf) (html)


§ 54 Toimitusjohtaja/7

Eräiden korkotukilainojen kilpailuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Vertailumalli


§ 55 Toimitusjohtaja/8

Asunto-osakeyhtiön rahoitustarjoukset ja yhtiölainan ja RS-takauksen ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Vertailumalli


§ 56 Toimitusjohtaja/9

Heka Konala Hilapellontie 2a tietomallintamalla toteutettavan kokonaissuunnittelijan (arkkitehti-, rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelu) valinta ja suunnittelutyön tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Arviointitaulukko


§ 57 Toimitusjohtaja/10

Heka Lassila Laurinniintyntie 14 esirakennusurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja


§ 58 Toimitusjohtaja/13

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Pihlajanmarjan kokonaisurakoitsijan valinta ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)


§ 59 Toimitusjohtaja/14

Asunto Oy Helsingin Bysa ja Helsingin Asumisoikeus Oy/ Sandis -nimisten hankkeiden arkkitehtisuunnittelutyön tilaaminen (pdf) (html)


§ 60 Toimitusjohtaja/11

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 61 Toimitusjohtaja/12

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15