Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
04 / 16.04.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 38 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 39 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 40 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 41 Toimitusjohtaja/4

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Tuulaakipuiston ja Helsingin Asumisoikeus Oy/ Syökärinpuiston luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 42 Toimitusjohtaja/5

Heka Pukinmäki Sunilantie 9 peruskorjauksen luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat kustannukset


§ 43 Toimitusjohtaja/6

Heka Malmi Markkinatie 16 peruskorjauksen urakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousten vertailulomake

Liite 3

Kustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat kustannukset


§ 44 Toimitusjohtaja/7

Osallistuminen XXXVI valtakunnalliseen asunto- ja yhdyskuntapäivään (pdf) (html)

Liite 1


§ 45 Toimitusjohtaja/8

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2014 talousarvion 1. toteutumisennuste (pdf) (html)

Liite 1

Ennuste 1 2014


§ 46 Toimitusjohtaja/9

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 47 Toimitusjohtaja/10

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15