Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
02 / 05.03.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 16 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 17 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 18 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 19 Toimitusjohtaja/4

Heka Puistola Mehiläistie 16 peruskorjauksen luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Erittely kustannuksista


§ 20 Toimitusjohtaja/5

Heka Tapulikaupunki Aisatie 8 peruskorjauksen luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Erittely kustannuksista


§ 21 Toimitusjohtaja/6

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2013 talousarvion toteutuminen (pdf) (html)

Liite 1

Talousarvion toteutuminen 2013

Liite 2

Selonteko riskien hallinnasta


§ 22 Toimitusjohtaja/7

Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille rakennuskohteille (pdf) (html)


§ 23 Toimitusjohtaja/8

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/ Kustaankartanon talot D & E rakenne- ja LVIA-suunnittelutarjoukset ja töiden tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja, RAK

Liite 2

Arviointitaulukko, RAK

Liite 3

Avauspöytäkirja, LVIA

Liite 4

Arviointitaulukko, LVIA


§ 24 Toimitusjohtaja/9

Selonteko Asunto Oy Helsingin Moccan takuutöiden loppuunsaattamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Asunto Oy Helsingin Moccan kirje pvm. 29.1.2014.


§ 25 Toimitusjohtaja/10

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 26 Toimitusjohtaja/11

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15