Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
01 / 05.02.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 3 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 4 Toimitusjohtaja/4

Rakentamisen Ruusu 2013 tunnustuspalkinto ja Vuoden rakennuttaja 2013 (pdf) (html)


§ 5 Toimitusjohtaja/5

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Palopostinpuiston ja Heka Suutarila Tapulikaupungintie 32 luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 6 Toimitusjohtaja/6

Heka Kruunuvuorenranta Koirasaarentie 33 rakennesuunnittelutarjoukset ja työn tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Arviointitaulukko


§ 7 Toimitusjohtaja/7

Kiinteistö Oy Auroranlinna Käenkuja 6 peruskorjauksen kokonaisurakoitsijan valinta (pdf) (html)


§ 8 Toimitusjohtaja/8

Heka Tapaninvainio Vihervarpusentie 3 ja Asunto Oy Helsingin Pikkuvarpusen urakkatarjousten hylkääminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja ja urakkatarjousten vertailu


§ 9 Toimitusjohtaja/9

Vuoden 2013 esirakentamismäärärahan siirtoesitys vuodelle 2014 (pdf) (html)


§ 10 Toimitusjohtaja/10

Asuntotuotantotoimiston henkilökuntayhdistyksen avustusanomus (pdf) (html)


§ 11 Toimitusjohtaja/11

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja tuotanto-ohjelmien toteutuminen vuonna 2013 (pdf) (html)

Liite 1

V 2013 toteutuneen tuotanto-ohjelman vertailu tavoitteisiin

Liite 2

Käynnistynyt uudistuotanto v 2013

Liite 3

Valmistunut uudistuotanto v 2013

Liite 4

Käynnistyneet korjaushankkeet v 2013

Liite 5

Valmistuneet korjaushankkeet v 2013


§ 12 Toimitusjohtaja/12

Vuoden 2014 tuotanto-ohjelmat ja alustavat tuotanto-ohjelmat vuosille 2015 ja 2016 (pdf) (html)

Liite 1

V 2014 uudistuotannon tuotanto-ohjelma

Liite 2

V 2014 korjaushankkeiden tuotanto-ohjelma

Liite 3

V 2015 uudistuotannon tuotanto-ohjelma

Liite 4

V 2016 uudistuotannon tuotanto-ohjelma

Liite 5

Valmistuva uudistuotanto v 2014

Liite 6

Valmistuvat korjaushankkeet v 2014


§ 13 Toimitusjohtaja/13

Asuntotuotantotoimiston tulosbudjetti vuodelle 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Tulosbudjetti 2013


§ 14 Toimitusjohtaja/14

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 15 Toimitusjohtaja/15

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15