Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
16 / 18.12.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 197 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 198 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 199 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 200 Toimitusjohtaja/4

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2013 talousarvion neljäs toteutumisennuste (pdf) (html)

Liite 1

Ennuste 4 2013


§ 201 Toimitusjohtaja/5

Eräiden asunto-osakeyhtiöiden rahoitustarjoukset ja yhtiölainan ja RS-takauksen ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja 12 12 2013

Liite 2

Vertailumalli


§ 202 Toimitusjohtaja/6

Korkotukilainan kilpailuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja 12 12 2013

Liite 2

Vertailumalli


§ 203 Toimitusjohtaja/7

Asuntotuotantotoimiston asuntojen varaus- ja myyntitilanne (pdf) (html)


§ 204 Toimitusjohtaja/8

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot / Kustaankartanon talot D & E arkkitehtisuunnittelutarjoukset ja työn tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Arviointitaulukko


§ 205 Toimitusjohtaja/9

Asunto Oy Helsingin Hopealaakson, Helsingin Asumisoikeus Oy/Hopeakuun sekä LPA-tontin 49183/1 rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelutarjoukset ja töiden tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirjat

Liite 2

Arviointitaulukot


§ 206 Toimitusjohtaja/10

Helsingin Asumisoikeus Oy / Elielin ja LPA-tontin 20 kokonaisurakkatarjoukset ja urakoitsijan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja ja urakkatarjousvertailu


§ 207 Toimitusjohtaja/11

Heka Jakomäki Jakomäentie 8 a, b, d peruskorjauksen kokonaisurakkatarjoukset ja urakoitsijan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousten vertailulomake

Liite 3

Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat kustannukset


§ 208 Toimitusjohtaja/12

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Pihlajanmarjan arkkitehtisuunnittelun lisätyöt (pdf) (html)


§ 209 Toimitusjohtaja/13

Helsingin Asumisoikeus Oy / Pihlajanmarjan rakennesuunnittelun lisätyöt (pdf) (html)


§ 210 Toimitusjohtaja/14

Helsingin Asumisoikeus Oy / Henrik Lättiläisen katu 8 LVIA-urakan lisätyöt (pdf) (html)


§ 211 Toimitusjohtaja/15

Heka Jakomäki Kankaretie 9 a, b rakennusurakan lisätyöt (pdf) (html)


§ 212 Toimitusjohtaja/16

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 213 Toimitusjohtaja/17

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15