Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
15 / 27.11.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 185 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 186 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 187 Toimitusjohtaja/3

Heka Vartioharju Rekitie 4 luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 188 Toimitusjohtaja/4

Heka Vartioharju Linnanherrantie 11-13 luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 189 Toimitusjohtaja/5

Heka Malmi Markkinatie 16 luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 190 Toimitusjohtaja/6

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 191 Toimitusjohtaja/7

Seuraava kokous (pdf) (html)


§ 192 Toimitusjohtaja/8

Heka Maununneva Maununnevantie 1 urakan loppuunsaattaminen ja urakoitsijan valinta (pdf) (html)


§ 193 Toimitusjohtaja/9

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Yläkiven urakan loppuunsaattaminen ja urakoitsijan valinta (pdf) (html)


§ 194 Toimitusjohtaja/10

Helsingin Asumisoikeus Oy / Alppikylänpuiston urakan loppuunsaattaminen ja urakoitsijan valinta (pdf) (html)


§ 195 Toimitusjohtaja/11

Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 peruskorjauksen luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 196 Toimitusjohtaja/12

Asunto Oy Helsingin Vuollejokisimpukan urakan loppuunsaattaminen ja urakoitsijan valinta (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15