Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
14 / 20.11.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 173 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 174 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 175 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasioita (pdf) (html)


§ 176 Toimitusjohtaja/4

Heka Laajasalo Koirasaarentie 36 luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 177 Toimitusjohtaja/5

Heka Pukinmäki Sunilantie 9 arkkitehtisuunnittelutarjoukset ja suunnittelutyön tilaaminen (pdf) (html)


§ 178 Toimitusjohtaja/6

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab /Asunto Oy Pieni Villasaarentie 2 peruskorjauksen kokonaisurakkatarjoukset ja urakoitsijan valinta (pdf) (html)


§ 179 Toimitusjohtaja/7

Heka Vuosaari Rastilansivun kokonaisurakkatarjoukset ja urakoitsijan valinta (pdf) (html)


§ 180 Toimitusjohtaja/8

Heka Kansanasunnot Kortteli 819 kokonaisurakkaan kuulumattomat työt (pdf) (html)


§ 181 Toimitusjohtaja/9

Quattrorakennus Oy:n urakoiden jatkaminen (pdf) (html)


§ 182 Toimitusjohtaja/10

Asuntotuotantotoimikunnan kokoontuminen v. 2014 (pdf) (html)


§ 183 Toimitusjohtaja/11

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 184 Toimitusjohtaja/12

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15