Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
13 / 16.10.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 164 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 165 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 166 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 167 Toimitusjohtaja/4

Heka Lassila Laurinniityntie 14 luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 168 Toimitusjohtaja/5

Huoneistotyyppien määräytyminen (pdf) (html)


§ 169 Toimitusjohtaja/6

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2013 talousarvion kolmas toteutumisennuste (pdf) (html)


§ 170 Toimitusjohtaja/7

Selvitys asuntotuotantotoimiston hankkeiden lisä- ja muutostöistä (pdf) (html)


§ 171 Toimitusjohtaja/8

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 172 Toimitusjohtaja/9

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15