Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
12 / 02.10.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 151 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 152 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 153 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 154 Toimitusjohtaja/4

Asunto Oy Helsingin Polaris -nimisen yhtiön perustaminen ja hallituksen nimeäminen (pdf) (html)


§ 155 Toimitusjohtaja/5

Asunto Oy Helsingin Parrulaituri -nimisen yhtiön perustaminen ja hallituksen nimeäminen (pdf) (html)


§ 156 Toimitusjohtaja/6

Asunto Oy Helsingin Leonsataman asuntojen hakumenettely (pdf) (html)


§ 157 Toimitusjohtaja/7

Selvitys alkuvuodesta 2013 käydyistä urakkakilpailuista (pdf) (html)


§ 158 Toimitusjohtaja/8

Asunto Oy Helsingin Lehtokuusaman rakennusurakan lisä- ja muutostyöt (pdf) (html)


§ 159 Toimitusjohtaja/9

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/ Sofianlehdon rakennusurakan lisä- ja muutostyöt (pdf) (html)


§ 160 Toimitusjohtaja/10

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/ Sofianlehdon LV-urakan lisä- ja muutostyöt (pdf) (html)


§ 161 Toimitusjohtaja/11

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/ Sofianlehdon IVA-urakan lisätyöt (pdf) (html)


§ 162 Toimitusjohtaja/12

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 163 Toimitusjohtaja/13

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15