Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
11 / 04.09.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 138 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 139 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 140 Toimitusjohtaja/3

Asuntotuotantotoimiston asuntojen varaus- ja myyntitilanne (pdf) (html)


§ 141 Toimitusjohtaja/4

Asunto Oy Helsingin Kotisatama -nimisen yhtiön perustaminen ja hallituksen nimeäminen (pdf) (html)


§ 142 Toimitusjohtaja/5

Asunto Oy Helsingin Leonsatama -nimisen yhtiön perustaminen ja hallituksen nimeäminen (pdf) (html)


§ 143 Toimitusjohtaja/6

Heka Kruunuvuorenranta Koirasaarentie 33 arkkitehtisuunnittelijan valinta ja työn tilaaminen (pdf) (html)


§ 144 Toimitusjohtaja/7

Wood Cityn "suunnittele ja rakenna" -kilpailun ratkaisu ja KVR-urakan tilaaminen (pdf) (html)


§ 145 Toimitusjohtaja/8

Asunto Oy Helsingin Kotisataman ja Asunto Oy Helsingin Leonsataman kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimusten tekeminen (pdf) (html)


§ 146 Toimitusjohtaja/9

Heka Kansanasunnot Kortteli 819 kokonaisurakkaan kuulumattomat työt (pdf) (html)


§ 147 Toimitusjohtaja/10

Heka Käpylä Osmontie 43 LVIA-urakan lisätyöt (pdf) (html)


§ 148 Toimitusjohtaja/11

Heka Käpylä Osmontie 43 sähköurakan lisätyöt (pdf) (html)


§ 149 Toimitusjohtaja/12

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 150 Toimitusjohtaja/13

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15