Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
09 / 26.06.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 112 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 113 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 114 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 115 Toimitusjohtaja/4

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kiviparin luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 116 Toimitusjohtaja/5

Helsingin Asumisoikeus Oy/Elielin luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 117 Toimitusjohtaja/6

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto Outi Alanko-Kahiluodon ym. valtuustoaloitteesta kulttuurin prosenttiperiaatteen laajentamisesta Helsingissä (pdf) (html)


§ 118 Toimitusjohtaja/7

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman yhteydessä hyväksytystä Tuomas Rantasen toivomusponnesta (pdf) (html)


§ 119 Toimitusjohtaja/8

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto Helsingin pysäköintipolitiikka -luonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 120 Toimitusjohtaja/9

Heka Kansanasunnot Kortteli 824 (Puu-Käpylä) arkkitehtisuunnittelutarjoukset ja töiden tilaaminen (pdf) (html)


§ 121 Toimitusjohtaja/10

Capellan puistotien k. 10267 ja k. 10628 AK- ja AH-korttelialueet, käydyn arkkitehtuurikilpailun tulos, hankesuunnitelmaan liittyvän viitesuunnitelman tilaaminen sekä k. 10627 toteutettavan yhden tontin arkkitehtisuunnittelusta neuvotteleminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 122 Toimitusjohtaja/11

Eskolantien puukerrostalojen SR-kilpailun ratkaisu ja KVR-urakan tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 123 Toimitusjohtaja/12

Eräiden korkotukilainojen kilpailuttaminen (pdf) (html)


§ 124 Toimitusjohtaja/13

Asunto Oy Helsingin Lallukankulman rahoitustarjoukset ja yhtiölainan ja RS-takauksen ottaminen (pdf) (html)

Liite 2


§ 125 Toimitusjohtaja/14

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 126 Toimitusjohtaja/15

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15