Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
08 / 05.06.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 98 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 99 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 100 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 101 Toimitusjohtaja/4

Kiinteistö Oy Auroranlinna/ Käenkuja 6 peruskorjauksen luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 102 Toimitusjohtaja/5

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2012 (pdf) (html)


§ 103 Toimitusjohtaja/6

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto Tuomas Rantasen ym. valtuutettujen allergiataloa koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)


§ 104 Toimitusjohtaja/7

Asuntotuotantotoimiston periaatteet urakoitsijoiden valinnassa (pdf) (html)


§ 105 Toimitusjohtaja/8

Heka Malminkartano Parivaljakontie 6 kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)


§ 106 Toimitusjohtaja/9

Kruunuvuorenranta / Hopealaakso suunnittelu- ja tarjouskilpailun tulos ja arkkitehtisuunnittelusopimusten tekeminen tonteille 49183/1, 49183/2, 49183/3 ja 49183/4 sekä tontin 49183/5 arkkitehtisuunnittelusta neuvotteleminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 107 Toimitusjohtaja/10

Asuntotuotantotoimikunnan kokoontuminen syyskaudella 2013 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 108 Toimitusjohtaja/11

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 109 Toimitusjohtaja/12

Seuraava kokous (pdf) (html)


§ 110 Toimitusjohtaja/13

Heka Laajasalo Koirasaarentie 36 rakennesuunnittelutarjoukset ja työn tilaaminen (pdf) (html)


§ 111

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Henrik Lättiläisen katu 8 LVIA-urakoitsijan urakkasopimuksen purkaminen, uuden LVIA-urakoitsijan valinta ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15