Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
07 / 22.05.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 81 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 82 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 83 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 84 Toimitusjohtaja/4

Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillojen luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 85 Toimitusjohtaja/5

Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 86 Toimitusjohtaja/6

Asunto Oy Helsingin Arielin luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 87 Toimitusjohtaja/7

Heka Kalasatama Junonkatu 9 luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 88 Toimitusjohtaja/8

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2012 (pdf) (html)


§ 89 Toimitusjohtaja/9

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien asumisen kustannuksia (pdf) (html)


§ 90 Toimitusjohtaja/10

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto toivomusponnesta koskien selvitystä asuntotuotantorahaston käytöstä ryhmärakentamishankkeiden edistämiseen (Tuomas Rantanen) (pdf) (html)


§ 91 Toimitusjohtaja/11

Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 arkkitehtisuunnittelutarjoukset ja työn tilaaminen (pdf) (html)


§ 92 Toimitusjohtaja/12

Heka Puistola Suuntimotie 16 peruskorjauksen kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)


§ 93 Toimitusjohtaja/13

Eräiden rakennuskohteiden tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen (pdf) (html)


§ 94 Toimitusjohtaja/14

Heka Malmi Markkinatie 16 kokonaissuunnittelun (pää-, arkkitehti-, rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelu) muutostyöt ja muutossuunnittelu (pdf) (html)


§ 95 Toimitusjohtaja/15

Asuntotuotantotoimikunnan kokoontuminen syyskaudella 2013 (pdf) (html)


§ 96 Toimitusjohtaja/16

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 97 Toimitusjohtaja/17

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15