Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
06 / 08.05.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 66 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 67 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 68 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 69 Toimitusjohtaja/4

Tutustuminen Hyvinkään asuntomessuihin (pdf) (html)


§ 70 Toimitusjohtaja/5

Myllypuron yhteiskerhotila Oy:n perustaminen (pdf) (html)


§ 71 Toimitusjohtaja/6

Myllypuron yhteiskerhotila Oy:n liittymismaksujen hyväksyminen (pdf) (html)


§ 72 Toimitusjohtaja/7

Asunto Oy Helsingin Tuulaakipuisto ja Asunto Oy Helsingin Syökärinpuisto arkkitehtisuunnittelutarjoukset ja työn tilaaminen (pdf) (html)


§ 73 Toimitusjohtaja/8

Heka Herttoniemi Abraham Wetterin tie 18 urakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)


§ 74 Toimitusjohtaja/9

Heka Kontula Ateljeeasuntojen kokonaisurakkatarjousten hylkääminen (pdf) (html)


§ 75 Toimitusjohtaja/10

Eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen (pdf) (html)


§ 76 Toimitusjohtaja/11

Eräiden asunto-osakeyhtiöiden rahoitustarjoukset ja yhtiölainan ja RS-takauksen ottaminen (pdf) (html)


§ 77 Toimitusjohtaja/12

Eräiden korkotukilainojen kilpailuttaminen (pdf) (html)


§ 78 Toimitusjohtaja/13

Asuntotuotantotoimiston talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014 - 2016 (pdf) (html)


§ 79 Toimitusjohtaja/14

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 80 Toimitusjohtaja/15

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15