Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
05 / 17.04.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 52 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 53 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 54 Toimitusjohtaja/4

Asunto Oy Helsingin Varpusen luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 55 Toimitusjohtaja/5

Heka Tapaninvainio Vihervarpusentie 3 luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 56 Toimitusjohtaja/6

Asunto Oy Helsingin Polariksen luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 57 Toimitusjohtaja/7

Asunto Oy Helsingin Satamavillojen luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 58 Toimitusjohtaja/8

Helsingin Asumisoikeus Oy/Gunillan luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 59 Toimitusjohtaja/9

Asunto Oy Helsingin Gunillankallion luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 60 Toimitusjohtaja/10

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Palopostinpuiston ja Heka Suutarila Tapulikaupungintie 32 arkkitehtisuunnittelutarjoukset ja työn tilaaminen (pdf) (html)


§ 61 Toimitusjohtaja/11

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/Siltamäen palvelukodin uudisrakennuksen urakkatarjous ja sopimuksen tekeminen (pdf) (html)


§ 62 Toimitusjohtaja/12

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2013 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste (pdf) (html)


§ 63 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 64 Toimitusjohtaja/13

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 65 Toimitusjohtaja/14

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15