Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
04 / 03.04.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 37 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 38 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 39 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 40 Toimitusjohtaja/4

Heka Vuosaari Rastilansivun luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 41 Toimitusjohtaja/5

Heka Jakomäki Jakomäentie 8 abd peruskorjauksen luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 42 Toimitusjohtaja/6

Asunto Oy Pieni Villasaarentie 2 peruskorjauksen luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 43 Toimitusjohtaja/7

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto Kauko Koskisen ym. aloitteesta aravavuokra-asuntojen korkeiden rakennuskustannusten selvittämisestä (pdf) (html)


§ 44 Toimitusjohtaja/8

Osallistuminen XXXV valtakunnalliseen asunto- ja yhdyskuntapäivään (pdf) (html)

Liite 1


§ 45 Toimitusjohtaja/9

Hallituksen kehysriihen asuntopoliittiset päätökset (pdf) (html)


§ 46 Toimitusjohtaja/10

Asuntotuotantotoimiston ja –toimikunnan toimintakertomus vuodelta 2012 (pdf) (html)


§ 47 Toimitusjohtaja/11

Eräiden korkotukilainojen kilpailuttaminen (pdf) (html)


§ 48 Toimitusjohtaja/12

Heka Myllypuro Alakiventie 5 peruskorjauksen kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)


§ 49 Toimitusjohtaja/13

Heka Puotinharju Korsholmantie 9 rakennusurakan lisätyöt (pdf) (html)


§ 50 Toimitusjohtaja/14

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 51 Toimitusjohtaja/15

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15